Tvorba webu vo WordPresse: Najpoužívanejší redakčný systém zadarmo.
WordPress
Tvorba webu

Ako pridať ďalšie prémiové funkcie do Elementora

Plugin PREMIUM ADDONS FOR ELEMENTOR je ⁣rozšírením pre populárny webový‍ nástroj ELEMENTOR, ktorý ⁤umožňuje ‍jednoducho ‍a intuitívne vytvárať responzívne webové stránky. PREMIUM ADDONS FOR ELEMENTOR dodáva do Elementora nové funkcie

WordPress
Tvorba webu

Ako zrýchliť načítanie WordPress obrázkov, CSS a JavaScriptu

LIGHTSTART je ⁤plugin ⁤pre webovú stránku, ktorý vyrieši niektoré‍ bežné problémy spojené s načítaním ⁤a rýchlosťou ⁢načítanie stránky. Plugin sa ⁢zameriava na optimalizáciu načítania obrázkov, kaskádových štýlov (CSS) a JavaScriptu,

WordPress
Tvorba webu

Ako vo WordPresse vytvoriť responzívnu tabuľku

V dnešnej dobe je tvorba a správa tabuliek na webových stránkach pre mnoho⁢ ľudí⁣ bežnou súčasťou ich práce. ‍Plugin TABLEPRESS je nástroj pre WordPress,⁣ ktorý umožňuje jednoduché a⁣ efektívne vytváranie

WordPress
Tvorba webu

Ako odosielať e-maily vo WordPresse cez vlastný SMTP server

Plugin EASY WP SMTP je veľmi užitočný plugin pre webové ⁣stránky postavené na platforme⁣ WordPress, ktorý umožňuje odosielať e-maily pomocou vlastného SMTP servera. Týmto spôsobom sa zaistí spoľahlivé ‌doručovanie e-mailov

WordPress
Tvorba webu

Hello Dolly: Plugin pre spestrenie WordPress webu

Plugin ⁣HELLO DOLLY je jedným z najstarších a ‌najobľúbenejších ⁤pluginov pre ⁤platformu WordPress. Bol vytvorený v roku 2004 a doteraz si udržuje svoju popularitu. Napriek tomu, že sa na prvý

WordPress
Tvorba webu

Ako prepojiť WooCommerce s Facebookom

Plugin FACEBOOK FOR WOOCOMMERCE je nástroj navrhnutý špeciálne pre majiteľov internetových obchodov postavených na platforme WOOCOMMERCE. Tento plugin umožňuje integráciu obchodného prostredia⁢ s Facebookom, čo znamená, že môžete synchronizovať svoje